Pråmvägen 15, Väggarp
S- 241 93 Eslöv
Sweden
Phone: +46 46 143308 +46 72 554 0614


peter1.elfman@gmail.com
www.facebook.com (view Peter Elfman, photos)


torsdag 19 augusti 2010

Vadare

Augiusti och dags för fåglarnas höstflyttning igen. Vadarna har förvisso redan startat, hos vissa arter flyttar honorna redan i slutet av juni medan hanarna får ta hand om resten av häckningen inna de kan flytta tillsammans med ungfåglarna
Vadare som rastar är en av årets höjdpunkter för fågelskådaren och för fågelmålare

Akvarellerna (alla 38*58cm) visar
en ung brushane, gluttsnäppor, svartsnäppor och en tofsvipa